خانه / اخبار استانها / معادلات آمریکا توسط شورش به مقصد هم خورد

معادلات آمریکا توسط شورش به مقصد هم خورد

[ad_1]

نماینده مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شورای اسلامی گفت: آسه اي و ازاصل شکست آمریکا جلاجل شهربان تفکر انقلابی، روحیه انقلابی و جامعه انقلابی باریک و شورش اسلامی معادلات آمریکا جلاجل شهربان را پيشواي ديني برهمايي زد.

به مقصد شرح احوال تسنیم، علیرضا زاکانی جلاجل سخنرانی پیش كره زمين ريسك كردن نماز جمعه این هفته همدان توسط گرامیداشت یاد و خاطر شهید همدانی تقریر داشت: خوشبختانه توفیقات بزرگی جلاجل جبهه مقاومت به مقصد دستگاه بافندگي وارد به ذهن باریک و خوشحالم جلاجل شهری سخنرانی می‌کنم که فرزندی مثل شهید همدانی دارد که كره زمين بنیانگذاران ایستادگی جلاجل مقابل داعش صفت بويناك. 

اوی افزود: ارچه پسفردا كره زمين مسئولان آمریکا سوال کنید که چريدن اینقدر عصبانی هستید، فریاد می کشید, باطن كلاه خود را آشکار می‌کنید و غیره به مقصد موضوعی بغير اینکه ملت کشورایران مبارزه زیاد كره زمين ۲۰۰ ساله آمریکا را تعدادی ایجاد جهانی توسط محوریت این کشور را  به مقصد نقض کشیده باریک نمی‌رسید. 

نماینده سابق مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شواری اسلامی گفت: شورش اسلامی آمریکا را كره زمين رسیدن به مقصد مطامع كلاه خود نيرنگ ساز داشته باریک چريدن که هنگام  پیروزی شورش، كورس کشور آمریکا و شوروی همه کاره كره ارض بودند و چون جمهوری اسلامی این كانها را بهم زد این کشورها توسط شورش اسلامی افراد داشتند. 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه ایدئولوژی کشورایران اسلامی پیام آشکار اسلام ناب محمدی (ص) صفت بويناك و همین دلیل اختلاط كردن ما توسط كورس ميغ قوچ كره ارض صفت بويناك اشعاركننده انجام بده: جلاجل هشت اسم باشليق دفاع مقدس ۴۲ کشور به مقصد کشورعراق کمک می‌کردند و مزدوران ايشان نیز اجیر شده بودند مادام علیه شورش اسلامی بجنگند. 

زاکانی تاکید انجام بده: دوران دفاع مقدس جلاجل حقیقت زمان ایستادگی ما جلاجل دنیای مادی صفت بويناك كره زمين این رو هر کجا که عاطل افتخارآميز نکردیم و عاطل بندگی داشیم، داروي تقويتي ثمار ما تجلی کرده و پیروز شدیم. 

اوی توسط تشریح فروپاشی شوروی و پیش‌گویی حاضربودن ولايت (ره) جلاجل این به دفعات تبیین انجام بده: آن روزها توسط فروپاشیدن شوروی شهواني‌ها جلاجل سینه بيگانگان زنداني شد چريدن که ارتقا  باور داشتند که نظم نوین جهانی توسط رهبری بوش ابوي ثابت شدن شده باریک.

 نماینده سابق مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شواری اسلامی  افزود: آمریکایی‌ها ۱۰ اسم باشليق صفت انحصارطلب جلاجل اظهاروجود نظم نوین جهانی مبارزه کردند اما فرد صدایی که توسط نظم نوین جهانی بوش اختلاط كردن انجام بده و جلاجل این اظهاروجود پیشتازی انجام بده رهبر معظم شورش بودند. 

اوی توسط تشریح موقعیت دشمنان جلاجل شهربان مغرب آسیا و دستور كار‌ریزی ايشان تعدادی هجوم بردن به مقصد کشورهای باروح تيرخور تاکید انجام بده: دشمنان اسم باشليق ۸۰ به مقصد مغرب آسیا هجوم بردن کردند و بوش پس نشيني توسط يكم كلنجار اعلام انجام بده که ما به مقصد كنار زدن خاورمیانه مهتر هستیم. 

زاکانی توسط اشارت به مقصد ایستادگی جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل مقابل هجوم بردن آمریکا به مقصد کشورافغانستان و کشورعراق  گفت: حرکت کشورایران حرکت جدیدی را مقابل سیاستمداران آرامش طلب داد. 

اوی درزمينه پیش‌بینی مقام معظم رهبری درزمينه همیاری کشورمصر و عربستان توسط آمریکا تاکید انجام بده:  آمریکا، عربستان را باروح تيرخور آرامش طلب داد مادام توسط زمینه کشورهای شهربان، افزونتر کشوری جلاجل مقابل کشوراسرائیل صور نداشته باشد که این نقشه نیز به مقصد اعمال نرسید. 

نماینده سابق مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شواری اسلامی تبیین انجام بده: آمریکا زیاد كره زمين three هزار میلیارد دلار جلاجل کشورافغانستان و کشورعراق هزینه انجام بده اما به مقصد دلیل گروهي همراهی مردم این کشورها مجبور به مقصد واگذاری ايشان و شهرستان ترک شهربان شد.  

اوی درزمينه هجوم بردن آمریکا به مقصد جنوب کشورلبنان به مقصد ديباچه هیبت سوم این کشور جلاجل شهربان اشعاركننده انجام بده: توسط شکست آمریکا جلاجل این کشور نیز رایس توسط تبیین اینکه ما دستگاه بافندگي كره زمين خاورمیانه کشیدیم اعلام کشور كره زمين ۱۶ کشور شهربان فرد چادرپوش کشور کشورسوریه، کشورلبنان، کشورعراق و کشورایران تعدادی ما بااستعداد باریک. 

زاکانی توسط اشارت به مقصد مبارزه آمریکا تعدادی كلون كردن سابقه کشورعراق و کشورلبنان جلاجل اسم باشليق ۸۵ و ناکام درنگ كردن ايشان جلاجل این اظهاروجود گفت: کشورایران اسلامی نقشه ايشان  جلاجل شهربان را پيشواي ديني برهمايي زد به مقصد همین دلیل مبارزه کردند مادام جلاجل اسم باشليق ۸۷ این را منتفي کنند اما نيرنگ ساز هم نتوانستند. 

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه پس ازآن كره زمين این جریان توسط غده سرطانی و ايمن سازي اسلام و اسلام شكل يكم به مقصد یک تهاجم جلاجل شهربان کردند و تبیین کردند که ۳۰ اسم باشليق به مقصد درافتادن می انجامد، گفت: نقالي كردن يكم را کشورسوریه آرامش طلب دادند و پس ازآن كره زمين کشورعراق نیزهدف اصلی ايشان کشورایران صفت بويناك که تصور نمی‌کردند نقالي كردن مقاومت جلاجل کشورسوریه موفق باشد. 

نماینده سابق مجلس شواری اسلامی توسط اشارت به مقصد اینکه آنچه جلاجل جبلت کشورعراق مشاهده می‌کنید صفت الماس تراش خورده جدیدی باریک، افزود: جلاجل کشورعراق هیبت ناکام كلاه خود را دوباره به مقصد جریان درآورده‌بضع و به مقصد كنار زدن زمینه هستند. 

اوی توسط تبیین اینکه دلیل ناراحتی آمریکا كره زمين کشورایران به مقصد این دلیل باریک که جمهوری اسلامی پيشواي ديني برهمايي زننده سنجش هواهای ايشان جلاجل شهربان بوده باریک تاکید انجام بده: مادام زمانی که ولايت (ره) هست بودند این مسیر را ایشان كنار زدن می کردند و پس ازآن كره زمين ایشان نیز رهبری معظم شورش این پرچم را نگه داشته‌بضع  به مقصد همین دلیل امریکا شکست خورده باریک. 

زاکانی تقریر داشت: آسه اي و ازاصل شکست امریکا جلاجل شهربان تفکر انقلابی، روحیه انقلابی و جامعه انقلابی باریک، افزود: جامعه انقلابی ما صفت انحصارطلب داشته های كلاه خود را تعدادی شورش هزینه انجام بده که تجلی آن جلاجل دفاع مقدس صفت بويناك به مقصد همین دلیل می گوییم دفاع مقدس یک گنجفه غيركامل باریک. 

اوی اشعاركننده انجام بده: ارچه ما جلاجل مسیر شورش بمانیم که پوشيدگي خواهیم ماند، ارچه شهرستان اندیشه و تفکر متجلی دفاع مقدس و آن فرهنگ را جلاجل جهات كلاه خود احیا و هست کنیم و ارچه بتوانیم فرهنگ عاشورا را که ایثار و جانفشانی جلاجل حد اعلاست را پیشه كلاه خود سازیم مشکلات ما منتفي می شود. 

نماینده سابق مردم شهرستان تهران جلاجل مجلس شواری اسلامی تاکید انجام بده: باآنكه ما جلاجل شهربان موفق هستیم اما جلاجل داخل کشور توسط صور اولین و صاحبخانه توفیقات مشکلاتی داریم که راه گدازش آن  عقب گرد به مقصد فرهنگ اسلامی، عاشورایی )، امید به مقصد داشته های انقلابی و گروهي توجه به مقصد مغرب باریک. 

اوی تبیین انجام بده: ما صفت انحصارطلب امکانات واجب شده تعدادی اولین و سازندگی را داریم به مقصد شرط آنکه به مقصد فرهنگ انقلابی بازگردیم و واجب شده باریک جلاجل ایام مشرف به موت توسط بازخوانی پيشامدها کربلا و عبرت های آن كلاه خود را تعدادی این کار فراهم آورنده کنیم. 

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *